WELCOME TO OUR CLASS - 7A IS THE BEST

 

 


http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn    http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
 http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn    http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn      http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn   
   http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn         http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn

 

Chào mừng tất cả thành viên của tập thể ngôi sao 7A! Hiện nay http://a1ndu.wevina.com được coi là trang web chính thức của chúng ta bắt đầu từ ngày 25/10. Rất vui lòng với mọi đóng góp và nhận xét của mọi người.

                                                                                                                                               Trân trọng

                                                                                                                                           Ban cán sự lớp


http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn      http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn   
 http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn     http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn 
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn    http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn     
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
http://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vnhttp://taochu.choang.vn
Nói đi cũng phải nói lại, Website lập ra với mục đích dành cho các thành viên của 7A siêu quỷ. Ở đây mọi người tha hồ tán phét, nói chuyện cũng như khuyến khích mọi người tha hồ post ảnh của mình lên. Tuy nhiên, CẤM-CHỬI-BẬY vẫn là điều số một. Ai dám lảm nhảm sẽ dính chưởng của Lớp phó Bà chằn, ok?
Vào mục Bình luận để đóng góp ý kiến nhằm giúp Ban cán sự hoàn chỉnh trang web. Nhớ đề tên!